Wij beschikken over referentie-verpleegkundigen

Maandelijkse stafvergadering met aanwezigheid van het voltallige team. Problematieken van verpleegkundige, sociale, technische aard worden ten gronde besproken.

Multidisciplinaire vergadering, op verzoek van een der partijen, bij ontslag uit het ziekenhuis wordt in overleg met de patiënt en zijn omgeving gekozen voor de meest passende verzorgingsformule in funktie van de patiënt en de thuissituatie

Zorgbemiddeling

GDT-overleg

Door ons team regelmatig in groep en individueel te laten bijscholen blijven wij op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen om u steeds beter van dienst te kunnen zijn.